Stanice ICOS-CZ

I. Ecosystémové stanice

II. Atmosférická stanice

Atmosférická stanice Košetice – Křešín u Pacova zajišťuje kontinuální měření CO2, CO, CH4 a N2O ve výškách 10, 50, 125 a 250 m nad zemí. Vzorky vzduchu pro analýzy obsahu dalších studovaných plynů a jejich izotopů SF6, 222Rn, N2/O2, H2, 13C, a 14C a 18O v CO2 jsou odebírány jednou týdně na hladině 250 metrů. Všechny odběrové výšky na věži jsou vybaveny meteorologickými senzory (rychlost a směr větru, tlak, teplota a relativní vlhkost vzduchu).
Atmosférická stanice je propojena s meteorologickou observatoří ČHMÚ Košetice a s ekosystémovou stanicí sítě CzeCOS (sdružená stanice Košetice-Křešín u Pacova).